Съставяне на финансови отчети

  • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни финансови отчети съгласно българското законодателство или международни счетоводни стандарти
  • Изготвяне на консолидирани финансови отчети съгласно изискванията за отчетност на групата
  • Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни отчети за Националния статистически институт
  • Изготвяне на тримесечни и годишни отчети за БНБ
© 2007 Sansara Ltd.