Текущо счетоводство

  • Обработка на заплати
  • Водене на лично досие на служителя
  • Изчисление на месечните заплати за всеки служител
  • Изчисление на данък общ доход
  • Изчисление на осигурителните вноски
  • Изготвяне на платежни нареждания
  • Изготвяне на справки и подаване на декларации в съответствие с българското законодателство
  • Изготвяне на месечни декларации за Националния статистически институт
  • Регистрация и дерегистрация на трудовите договори в Национална агенция за приходите
  • Проверки и ревизии от социалноосигурителните органи
© 2007 Sansara Ltd.