Проекти

  • Запознаване с процедурите и генериране на качествени идеи
  • Консултиране при изготвяне на бизнес планове и стратегии
  • Управление и контрол на изпълнението на проекта
  • Контакти с чужди фирми и местни алианси
  • Маркетингово проучване за навлизане на чужди пазари
  • Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
© 2007 Sansara Ltd.