Референции


Сансара ЕООД е консултантска фирма, която предлага услуги в областите на оперативно и управленско счетоводство
"Сансара" ЕООД показа изключително добра организация на работа в съвместни екипи, провеждане на необходимия одит, периодични писмени доклади, обучение на персонала.
В резултат на добрата организация на съвместната ни работа създадена от "Сансара" ЕООД успяхме в кратък срок да се подготвим и да приключим първоначалния одит.

Виж Подробности

Повишена квалификация за обслужване

Референцията на Маниера - и румънските собственици са доволни от нашите партьорски взаимоотношения

Внедряваме програми за счетоводни и бизнес стратегии

Помагаме на образователния процес да се доближи до реалната икономика

© 2007 Sansara Ltd.