Казуси и модели


Планиране на парични потоци - модел за управление на парични потоци в MS Excel

© 2007 Sansara Ltd.